بایگانی‌ها زعفران - فروشگاه شاهبو زعفران

زعفران

زعفران
گیاهی است از تیره زنبقیان , سرده زعفران که خواص دارویی و رنگ غذایی دارد
گیاهی کوچک و چند ساله به ارتفاع 10 تا 30 سانتی متر است.از وسط پیاز یا قاعده ساقه تعدادی برگ باریک و دراز خارج می شوند .از برگها ساقه گلدار خارج شده که به یک تا سه گل منتهی می شود .گل ها دارای 6 گلبرگ بنفش رنگ هستند که ممکن است در بعضی واریته ها به رنگ گلی یا ارغوانی باشند گل ها دارای 3 پرچم و یک مادگی منتهی به کلاله 3 شاخه به رنگ قرمز متمایل به نارنجی است . قسمت مورد استفاده این گیاه انتهای خامه و کلاله 3 شاخه است که به نام زعفران مشهور است و دارای بوی معطر با طعم کمی تلخ می باشد. زعفران ویژگی سرخوشی داشته و امروزه برخی شرکتهای دارویی اروپایی از ان به عنوان اینتگراتور ضد افسردگی استفاده می شود
کاربردهای زعفران
1-ضدافسردگی و نشاط اور و درمان بیماریهای عصبی
2-بهبودعملکرد دستگاه گوارش
3-ادراراور(برای شست وشوی کلیه و مثانه مفید است)
4-تسهیل در هضم غذا و رفع نفخ معده
5- خون سازی و خاصیت انتی اکسیدانیو ضدسرطانی
6-سبب افزایش تحرک اسپرم و بهبود مورفولوژی اسپرم و هم چنین عملکرد جنسی اقایان
7- کاهش درصد احتمال بروز بیماریهای قلبی و افزایش سلامت قلبی
8-…….
مصارف غذایی و صنعتی زعفران
زعفران به جهت طعم وبو ورنگ زرد خاصی که دارد به وفور در غذاها ,صنایع شیرینی سازی و داروسازی و صنایع دیگر به مصرف می رسد و هم چنین در کشورهای در حال توسعه به عنوان رنگ پارچه مورد استفاده قرار می گیرد

Showing all 6 results