شاه بو

بازدید کنندگان و مشتریان گرامی:

نام غیر صحیح: شاه بو

نام صحیح: شاهبو

با توجه به اینکه عنوان اصلی و نام شرکت زعفران شاهبو می باشد لذا هنگام معرفی شرکت ما به جای کلمه غلط زعفران شاه بو از عنوان صحیح زعفران شاهبو استفاده نمایید.

 

پاسخ دهید

فیلدهای اجباری مشخص شده اند*

پنج × دو =