کاربردهای زعفران

کاربردهای زعفران

۱-ضدافسردگی و نشاط اور و درمان بیماریهای عصبی

۲-بهبود عملکرد دستگاه گوارش

۳-ادرار آور (برای شست وشوی کلیه و مثانه مفید است)

۴-تسهیل در هضم غذا و رفع نفخ معده

۵- خون سازی و خاصیت انتی اکسیدانیو ضدسرطانی

۶-سبب افزایش تحرک اسپرم و بهبود مورفولوژی اسپرم و هم چنین عملکرد جنسی اقایان

۷- کاهش درصد احتمال بروز بیماریهای قلبی و افزایش سلامت قلبی

۸-…….