درباره زعفران

زعفران چیست؟ درباره زعفران بیشتر بدانید

زعفران گیاهی است از تیره زنبقیان , سرده زعفران که خواص دارویی و رنگ غذایی دارد

گیاهی کوچک و چند ساله به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر است.از وسط پیاز یا قاعده ساقه تعدادی برگ باریک و دراز خارج می شوند .از برگها ساقه گلدار خارج شده که به یک تا سه گل منتهی می شود .گل ها دارای ۶ گلبرگ بنفش رنگ هستند که ممکن است در بعضی واریته ها به رنگ گلی یا ارغوانی باشند گل ها دارای ۳ پرچم و یک مادگی منتهی به کلاله ۳ شاخه به رنگ قرمز متمایل به نارنجی است . قسمت مورد استفاده این گیاه انتهای خامه و کلاله ۳ شاخه است که به نام زعفران مشهور است و دارای بوی معطر با طعم کمی تلخ می باشد. زعفران ویژگی سرخوشی داشته و امروزه برخی شرکتهای دارویی اروپایی از ان به عنوان اینتگراتور ضد افسردگی استفاده می شود.