آشنایی بیشتر با شاهبو

درباره شرکت شاهبو پسند خانوران بیشتر بدانید: شرکت شاهبو پسند خاوران توسط علی احمدپور به عنوان مدیرعامل از سال ۱۳۹۵ با شماره ثبت ۲۸۷۷ فعالیت صنعتی خود را اغاز کرده …

منوی ما

با منوی محصولات شرکت تعاونی کشاورزی شاهبو پسند خاوران بیشتر آشنا شوید.

  • کریستال
  • پاکتی نصب شده روی کارت چاپی

زعفران ممتاز درجه ۱ با بسته بندی کریسال در وزن یک گرم

افزودن به سبد خرید

زعفران ممتاز درجه ۱ با بسته بندی کریسال در وزن نیم گرم

افزودن به سبد خرید

زعفران ممتاز درجه ۱ با بسته بندی کریسال در وزن دو گرم

افزودن به سبد خرید

زعفران ممتاز درجه ۱ با بسته بندی کریسال در وزن پنج (۵) گرم

افزودن به سبد خرید

زعفران درجه ۱ با بسته بندی کریسال در وزن ۴۰۰ میلی گرم

افزودن به سبد خرید

زعفران درجه ۱ با بسته بندی کریسال در وزن ۳۰۰ میلی گرم

افزودن به سبد خرید

زعفران درجه ۱ با بسته بندی کریسال در وزن ۲۰۰ میلی گرم

افزودن به سبد خرید

زعفران ممتاز درجه ۱ با بسته بندی پاکتی نصب شده روی کارت چاپی در وزن یک گرمی

افزودن به سبد خرید

زعفران ممتاز نرمه با بسته بندی پاکتی نصب شده روی کارت چاپی در وزن یک گرمی

افزودن به سبد خرید

زعفران ممتاز نرمه با بسته بندی پاکتی نصب شده روی کارت چاپی در وزن نیم گرمی

افزودن به سبد خرید

زعفران ممتاز درجه ۱ با بسته بندی پاکتی نصب شده روی کارت چاپی در وزن نیم گرمی

افزودن به سبد خرید

زعفران ممتاز درجه ۱ با بسته بندی پاکتی نصب شده روی کارت چاپی در وزن یک گرمی

افزودن به سبد خرید

زعفران ممتاز نرمه با بسته بندی پاکتی نصب شده روی کارت چاپی در وزن دو گرمی

افزودن به سبد خرید